LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn Honeywell chuyên cung cấp cho khách hàng toàn cầu các sản phẩm và dịch vụ cho ngành hàng không, các công nghệ điều khiển tự động hóa quá trình, tự động hóa tòa nhà, các công nghệ và vật liệu chuyên dụng. Honeywell hiện là một tập đoàn công nghệ dẫn đầu trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ mã vạch và di động. Sản phẩm của tập đoàn Honeywell cung cấp những giải pháp toàn diện cho khách hàng trong rất nhiều ngành trọng điểm như y tế, giao thông, vận chuyển, bán lẻ và dịch vụ công.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Nhóm các Hoạt động Cộng đồng của tập đoàn Honeywell (Honeywell Hometown Solutions) đã đoạt nhiều giải thưởng, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng thiết yếu của cộng đồng nơi Honeywell hoạt động. Tại Việt Nam, các chương trình của Honeywell tập trung vào các lĩnh vực Giáo dục Khoa học và Toán học, Môi trường sống và Bảo tồn, An toàn và An ninh trong gia đình, ví dụ như chương trình học bổng của Honeywell UOP dành cho sinh viên ngành kỹ sư hóa chất (Honeywell UOP Scholarship program).

Các Sản phẩm và Dịch vụ Honeywell đang cung cấp tại Việt Nam:

 • Tiêu dùng và nhà ở
 • Hàng không vũ trụ và Quốc phòng
 • An toàn và an ninh
 • Công trình xây dựng, tòa nhà và bảo trì
 • Chụp quét và di động
 • Điều khiển quá trình công nghiệp
 • Hiệu quả, năng lượng và tiện ích
 • Ô tô và giao thông vận tải
 • Dầu khí, lọc dầu, hóa chất và nhiên liệu sinh học
 • Chăm sóc sức khỏe và y tế
 • Hóa chất, vật liệu chuyên dụng và phân bón
 • Phòng cháy và cảnh báo
 • Sản xuất