• Tên dự án: Skypark Residence Tôn Thất Thuyết
  • Vị trí: Số 3  Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Tổng Công Ty Xây Dựng Thanh Hóa – CTCP