• Dự án: Nhà máy dệt may TAL Vĩnh Phúc
  • Vị trí: Khu công nghiệp Bá Thiện 2, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam (TAL)