• Dự án: Trường quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội
  • Vị trí: Khu đô thị Ciputra, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Trường quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội