• Tên dự án:  Wyndham Soleil Đà Nẵng
  • Vị trí: Giao lộ Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Chủ đầu tư: PPC An Thịnh Đà Nẵng