• Dự án: Đại học Anh Quốc Việt Nam
  • Vị trí: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
  • Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam