• Dự án: Tổ hợp nhà máy Vinfast Hải Phòng
  • Vị trí: Khu công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng
  • Chủ đầu tư:  Tập đoàn VinGroup